Ci dispiace, ma il prodotto cercato non è al momento disponibile per l'acquisto!
In alternativa possiamo consigliarti uno dei seguenti prodotti similari:
ANUBIAS - ALTERNANTHERA REINECKII 'ROSAEFOLIA'
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ANUBIAS BARTERI var. 'BONSAI'
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ANUBIAS BARTERI var. 'round leaf'
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - ANUBIAS BARTERI var. BARTERI L.
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - ANUBIAS BARTERI var. COFFEIFOLIA
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ANUBIAS BARTERI var. NANA
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ANUBIAS CONGENSIS
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - BACOPA CAROLINIANA
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE BECKETTII "VIRIDIFOLIA"
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE COSTATA
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE CRISPATULA var. 'BALANSAE'
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE SP."SUNSET"
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE WALKERI
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - CRYPTOCORYNE WENDTII 'BROWN'
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ECHINODORUS 'OZELOT GREEN'
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - ECHINODORUS CORDIFOLIUS
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - ECHINODORUS MARTHII (MAJOR)
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - ECHINODORUS sp. 'EL DIABLO'
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - HYGROPHILA DIFFORMIS
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - LILAEOPSIS BRASILIENSIS
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - LIMNOPHILA HETEROPHYLLA 'SESSILIFLORA'
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - LOBELIA CARDINALIS
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - LUDWIGIA PALUSTRIS "SUPER RED"
 8,90€   5,90€  - 33.71%
ANUBIAS - LUDWIGIA REPENS 'RUBIN'
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - MICRANTHEMUM sp. 'MONTECARLO'
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - MICRANTHEMUM UMBROSUM
 5,87€   4,90€  - 16.52%
ANUBIAS - MICROSORUM PTEROPUS 'WINDELOV"
 10,68€   8,90€  - 16.67%
ANUBIAS - POGOSTEMON ERECTUS
 8,27€   6,90€  - 16.57%
ANUBIAS - POGOSTEMON HELFERI
 7,07€   5,90€  - 16.55%
ANUBIAS - POGOSTEMON QUADRIFOLIUS (OCTOPUS)
 8,27€   6,90€  - 16.57%